Laaghalerveen is een buurtschap bij het dorp Hooghalen. Het is gelegen tussen verschillende natuurgebieden. Deze gebieden zijn erg geschikt om te wandelen en te fietsen. Echte aanraders zijn een tochtje naar de vogelkijkhut Diependal en naar het Fochterloërveen waar alweer enige jaren kraanvogels broeden.

 

HijkerveldHet Hijkerveld is het grootste heideveld van Drenthe. Het gebied is al sinds de ijzertijd bewoond. De overblijfselen van de prehistorische akkers zijn nog goed zichtbaar evenals de grafheuvels. Het Hijkerveld wordt nu gebruikt voor de beweiding van schaapskudden. Bij de schaapskooi in de Hooikiep bevindt zich het informatiecentrum. Vandaaruit starten wandelingen en fietstochten.

 

 

 

 

De HaarHet gebied De Haar tussen Assen en Laaghalerveen is een militair oefenterrein dat toegankelijk is voor het publiek. Net als vele andere militaire oefenterreinen heeft ook de Haar een bijzondere natuurwaarde. Er zijn vaak reeën en vossen te zien en ook kun je er oeverzwaluwen en klapeksters waarnemen. In het gebied staat ook een vleermuizenbunker. Regelmatig zijn er excursies van het IVN-KNNV Assen. 

 

 

 

 

 

DiependalDiependal is een uniek natuurgebied. Het is ontstaan uit de oude vloeivelden van de aardappelmeelfabriek in Oranje. Hieruit zijn de plassen ontstaan. In het midden van dit gebied staat een bijzondere vogelkijkhut. Je kunt er komen door een ondergrondse tunnel. Eenmaal boven kun je diverse soorten vogels spotten. Diependal is een rustplaats voor steltlopers als de groenpootruiter, zwarte ruiter, en watersnip. Het is een broedplaats voor onder meer de geoorde fuut, dodaars, krakeend en het baardmannetje.

 

 

 

 

   

witterveldHet Witterveld is een echt hoogveengebied. Het is begroeid met vochtige en droge heide, berken, verdroogde en actieve veenresten. In het gebied liggen twee zeldzame hoogveenmeertjes (meerstallen). Het gebied is in bruikleen door het ministerie van Defensie als veiligheidszone voor een schietbaan. Er grazen koeien en schapen. Het gebied is niet open voor bezoekers.

 

 

 

 

 

boswachterij hooghalenBoswachterij Hooghalen bestaat uit grote stille bossen. Het zijn ontginningsbossen op oude heidegronden. De bossen bestaan voornamelijk uit lariksen en sparren die idyllische heideterreinen en vennen omzomen. Bij Boswachterij Hooghalen hoort het Heuvingerzand, een oud stuifzandgebied. Het is er heuvelachtig en er staan veel oude eiken en grove dennen die in het verleden het zand hebben vastgelegd. In de bossen is ook herinneringscentrum Kamp Westerbork te vinden en radiosterrenwacht Astron.

Het Groote Zand ligt langs de noordelijke rand van de Boswachterij Hooghalen. Het dankt zijn naam aan de uitgestrekte zandwoestenij waar het ooit deel van uitmaakte. Toch bestaat het Groote Zand uit heel wat meer dan stuifzand. Het is een afwisselend heidelandschap. Opmerkelijk is dat de natste delen van het terrein vaak hoger liggen dan de drogere delen. De reden hiervoor is dat plaatselijk keileem in de ondergrond voorkomt. Keileem belet dat het water wegzakt.